Gezocht: concessienemer horecazaak in een uniek kader

Eetgelegenheid - Vlaanderen, Vlaams-Brabant

Adres: , - België

Prijs zelfstandige uitbating: Prijs voor zelfstandige uitbating werd niet meegedeeld.

Referentie: HOVL01288

Aantal couverts: Niet meegedeeld

Terras aanwezig: Niet meegedeeld

Privéparking aanwezig: Niet meegedeeld

Brouwerijverplichting: Niet meegedeeld

Andere leveranciersverplichting: Niet meegedeeld

Aantal personeelsleden: Niet meegedeeld

Woonst aanwezig: Niet meegedeeld

Met restaurant/cafetaria: Niet meegedeeld

Aantal zalen in eigen locatie: Niet meegedeeld

Totale capaciteit: Niet meegedeeld

Tuin: Niet meegedeeld

Het lokaal bestuur van Wezembeek-Oppem zoekt een concessienemer voor een nieuwe horecagelegenheid en het volledige beheer van het voormalig gemeentehuis, ook gekend als het Kasteeltje. Geïnteresseerde kandidaten krijgen de mogelijkheid een concessie af te sluiten voor een periode van 20 jaar.

Het voormalig gemeentehuis ligt in de vernieuwde kern van de gemeente, aan het autovrije Straufhainpark en het plein waar ook het administratief centrum, de bibliotheek en de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool gevestigd zijn. Vlakbij bevinden zich talrijke recent gebouwde woongelegenheden in een omliggend park en verscheidene handelszaken. De plek is vlot toegankelijk met het openbaar vervoer en er is ruime parkeergelegenheid.

De horeca-bestemming geldt als eerste bestemming. Commerciële nevenbestemmingen, bijvoorbeeld op de verdieping(en) zijn echter eveneens mogelijk.

De buitenschil van het Kasteeltje werd reeds volledig gerenoveerd, de binnenkant dient echter nog ten gronde aangepakt te worden door de concessienemer. Inrichting is mogelijk volgens eigen voorkeur. Gezien de noodzakelijke renovatiewerken voorziet het lokaal bestuur bovendien in een substantiële investeringssubsidie. De renovatie- en inrichtingskost ten laste van de concessienemer zal daardoor beperkt kunnen worden.

Het volledig bijzonder bestek “Exploitatie van een horecazaak in het Kasteeltje te Wezembeek-Oppem” vindt u terug op:https://www.wezembeek-oppem.be/concessie

De plaatsbezoeken zijn voorzien op:

  • woensdag 10 april om 11.00 uur
  • donderdag 11 april om 11.00 uur
  • donderdag 18 april om 11.00 uur

Adres: Louis Marcelisstraat 134, 1970 Wezembeek-Oppem.

De aanwezigheid op dit plaatsbezoek is verplicht voor een latere kandidatuurstelling. Na het bezoek ontvangen geïnteresseerden alle informatie over de procedure voor kandidaatstelling en de gunnings- en beoordelingscriteria.

Uiterste indieningsdatum: vrijdag 24 mei om 11.00 uur.

De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met het opdrachtgevend bestuur.

Vragen: de inschrijvers kunnen vragen stellen over de inhoud van de concessiedocumenten per e-mail op het adres: info@wezembeek-oppem.be en dit uiterlijk tot maandag 29 april 2024.